mandag 21. oktober 2013

Møte med husleverandør

Da har vi hatt vårt andre møte med aktuell husleverandør, og det ser ut til at vi kan komme fram til en avtale. Neste skritt nå er å møte arkitekten deres for å få tilpasset kataloghuset til våre ønsker, eller tegne et nytt dersom det er nødvendig for å få det slik vi vil.

Tentativ tidsplan er å ha godkjent byggesøknad i starten på 2014, slik at vi kan komme i hus i starten på desember 2014.

onsdag 16. oktober 2013

Change of plans

Etter å ha gjennomgått alle tilbudene vi fikk har vi nå bestemt oss for å avslutte prosjektet for heller å rive huset og bygge nytt. Tilbakemeldingene fra entreprenørene har vært veldig tydelige på at det er det som er mest fornuftig, og prisene de har kommet med har understreket dette.

Vi har hatt et første møte med aktuell leverandør av et kataloghus, og på mandag skal vi ta de med på tomtebefaring, så får vi se hva vi kommer fram til. Blir en omstilling dette!